Agenda

U wilt uw kennis over aanbesteden up-to-date houden en uw competenties verder ontwikkelen? In onze agenda staan vele cursussen, bijeenkomsten, opleidingen en congressen die u hierbij helpen.

Overzicht met alleen PIANOo-bijeenkomsten: Aankondigingen PIANOo-bijeenkomsten 
De PIANOo-bijeenkomsten zijn ook te vinden in onderstaand overzicht.

 • 
  6 maart 2018

  Training Ambtenaar 3.0

  De overheid verandert in rap tempo, ook in het fysieke domein. Eergisteren was u de vakspecialist die bepalend was. Gisteren werkte u nog om uw 'klanten' – bewoners, weggebruikers en bedrijven – tevreden te stellen. En vandaag bent u een samenwerkingspartner in een maatschappelijk krachtenveld. Wat is dan eigenlijk uw werk? Wanneer doet u het goed? En hoe zorgt u ervoor dat doelen worden bereikt in samenwerking met anderen? In deze training krijgt u inzichten en instrumenten aangereikt en ontwikkelt u vaardigheden voor 'het nieuwe werken'.

 • 
  6 maart 2018

  Kennisdag 2018 Grip op Kwaliteit

  Grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting. Hoe doe je dat, met wie doe je dat en wat zijn daarbij de nieuwste ervaringen? Dit jaar nodigt het Kenniscentrum Ruimte-OK u uit voor de Kennisdag 'Grip op Kwaliteit' in Amsterdam.

 • 
  6 maart 2018

  Basiscursus UAV

  Vergroot uw kennis van de UAV 1989/2012 met deze basiscursus. De UAV 1989/2012 is het algemene en administratieve kader dat wordt gebruikt bij het traditionele samenwerkingsconcept. Hierbij is sprake van een opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het ontwerp(bestek) en een opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk. Daarnaast is er een directie die, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, toezicht houdt op de naleving van de overeenkomst.

 • 
  7 maart 2018

  Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

  Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: Voor professionals die in hun dagelijkse inkooppraktijk behoefte hebben aan een degelijke juridische basis. U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen.

 • 
  7 maart 2018

  Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

  Met de groei van het gebruik van geïntegreerde contractvormen (veelal gebaseerd op de UAV-GC 2005) is er steeds meer afstand ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Systeemgerichte Contractbeheersing helpt deze afstand te overbruggen en is een methodiek van contractbeheersing waarmee je als opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer op de producten die hij (aan jou) levert.

 • 
  8 maart 2018

  Basiscursus RAW

  Vergroot uw kennis van RAW met de Basiscursus RAW. Deze cursus is onmisbaar als u met RAW-bestekken werkt. Omdat er bij gww-projecten vaak sprake is van complexe situaties, tracés en constructies, komt het aan op duidelijke afspraken. Die afspraken zijn gebundeld in de RAW-systematiek. Tijdens de cursus leert u de beginselen van deze RAW-systematiek kennen.

 • 
  8 maart 2018

  Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

  U bent advocaat of juridisch adviseur, of u werkt als jurist in het bedrijfsleven of bij de overheid en u wilt zich specialiseren in het aanbestedingsrecht, zodat u deskundig en adequaat juridisch advies kunt geven aan uw klanten of de collega's in uw bedrijf of organisatie die zich met inkoop- en aanbestedingsvraagstukken bezighouden. Of u moet als lid van de rechterlijke macht goed onderbouwde uitspraken kunnen doen in aanbestedingszaken. In beide gevallen heeft u behoefte aan een gedegen kennis van het aanbestedingsrecht op hoog niveau.

 • 
  13 maart 2018

  Beoordelingsmethodieken bij aanbesteden

  De cursus Beoordelingsmethodieken bij Aanbesteden is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij het inkoop- en aanbestedingsproces binnen de publieke sector, zoals inkoopcoördinatoren, inkoopadviseurs, budgethouders en overheidsjuristen.