Circulariteit: niet alleen techniek

20-maart-2017 | bron: PIANOo

Sinds de milieuakkoorden in Parijs zien we dat de ambities voor duurzaamheid steeds serieuzer worden genomen door de bouwindustrie. Er wordt nu veel research gedaan naar de technische mogelijkheden om de footprint van onze activiteiten te verkleinen. Maar ook al hebben we technische oplossingen: dan spelen economische en organisatorische belemmeringen in de bouwketen ook nog steeds een rol.

De bouw is van oudsher een soort van rondtrekkend circus. Een aannemer komt op een plek, gaat flink aan de slag, levert op, en vertrekt weer. De laatste jaren zien we bij geïntegreerde contracten weliswaar steeds vaker dat een bouwer ook moet ontwerpen en onderhouden, maar een integrale verantwoordelijkheid voor de hele life-cycle wordt zelden door de markt overgenomen.

Vragen

Zijn onze instrumenten als Beste Prijs-Kwaliteit-Verhouding BPKV wel voldoende voor een grote reductie van de milieu-impact? Kunnen bouwbedrijven wel de hele verantwoordelijkheid van een levenscyclus dragen? Of worden misschien de leveranciers veel belangrijker in de life-cycle keten?

Samenwerking en onderzoek

Vanuit PIANOo werken we samen met de universiteiten, waar we zien dat de jongere generatie professionals gevoel heeft bij de spelregels van het aanbesteden, en ook zeer betrokken is bij de milieudoelstellingen. Zo ook Nikolaos Tsolis, die onlangs aan de TUDelft is afgestudeerd op een onderzoek naar organisatorische belemmeringen voor circulariteit, en oplossingsrichtingen (Enhancing circularity in the building industry). Nikolaos heeft gekeken naar Recover-E in de ICT, naar de automobielindustrie, naar PARK4ALL met modulair bouwen, de indrukwekkende metamorfose bij de verbouwing van het hoofdkantoor van Alliander door architect Thomas Rau en de realisatie van het tijdelijk gerechtsgebouw door de RVB en CEPEZED.

Second-use markt bouwcomponenten

Om een tipje van de sluier op te lichten: hij stelt voor om een professionele second-use markt voor bouwcomponenten in te richten, volgens een bepaald stappenplan. Het begint met een andere business mind-set. Bij het tijdelijke gerechtsgebouw in Amsterdam hebben we gezien dat het kan beginnen met een andere inrichting van de aanbesteding. Misschien niet morgen toepasbaar op onze hele bouwproductie, maar wel zeker een bouwsteen waarmee we onze toekomst kunnen vormgeven.

Het rapport getuigt van optimisme, inzicht en oplossingen: mooi om te zien hoe een nieuwe generatie studenten dit oppakt!

Rapport

Enhancing circularity in the building industryexternelinkteken.gif op tudelft.nl

Deze column van PIANOo is gepubliceerd in de maart editie van het magazine van Cobouw, www.cobouw.nlexternelinkteken.gif
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar vera.vandun@pianoo.nl