Consultatie verplichting e-factureren, wijziging Aanbestedingswet

17-mei-2017 | bron: PIANOo

Op 17 mei 2017 is de consultatie gestart rond een wijziging van de Aanbestedingswetgeving. Deze wijziging zegt dat aanbestedende diensten elektronische facturen (e-facturen) moeten kunnen ontvangen en verwerken.

Verankering in wet op basis EU richtlijn

Op grond van EU richtlijn 2014/55/EU wordt het voor aanbestedende diensten verplicht om per eind 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken conform de Europese norm en lijst van syntaxen. Facturen die daaraan voldoen mogen dan niet geweigerd worden. Deze verplichting wordt nu verankerd in de Nederlandse wet via een wijziging van de Aanbestedingswetgeving.

Profiteren van voordelen

De verplichting in de Aanbestedingswetgeving geldt voor facturatie van overheidsopdrachten en concessieopdrachten boven de geldende Europese drempelbedragen. Aanbestedende diensten en bedrijven gaan hierdoor naar verwachting eerder profiteren van de vele voordelen die e-factureren biedt. De voordelen zijn onder andere tijd- en kostenbesparingen, minder milieubelasting en een vermindering van administratieve lasten.

Reageer op consultatie

Consultatie Wijziging Aanbestedingswetgevingexternelinkteken.gif op internetconsultatie.nl.
De consultatietermijn eindigt op 14 juni 2017.

Meer informatie
Dossier Elektronisch factureren