DNB introduceert cyclus voor contract- en leveranciersmanagement

07-december-2017 | bron: FACTO

Binnen de afdeling Facilitair Management (FMA) bij De Nederlandsche Bank wordt sinds 2016 contract- en leveranciersmanagement toegepast aan de hand van de regiecyclus. Het doorlopen van alle fases van de regiecyclus leidt tot een goede, transparante en doordachte wijze van organiseren van contract- en leveranciersmanagement.

Aanleiding voor ontwikkelen regiecyclus

Aanleiding voor het ontwikkelen de regiecyclus was het gevoel dat er soms onvoldoende zicht was op bestaande en nieuwe dienstverleningsconcepten en dat de kennis van innovaties en ontwikkelingen in de markt niet altijd up to date was. Het gevolg kon zijn dat bij een aanbesteding een Plan van Eisen werd opgeleverd waarbij de gevraagde dienstverlening en de (toekomstige) verwachtingen van opdrachtgever en interne klant niet optimaal op elkaar waren afgestemd. Tegelijk moest eventueel onrechtmatig handelen voorkomen worden, dit omdat DNB Europees aanbestedingsplichtig is.

Om het proces te versnellen werd vervolgens vanuit de bestaande gecontracteerde dienstverlening een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Anders gezegd: het PvE van het lopende contract werd geactualiseerd. Maar dit leidde niet altijd tot de optimale afstemming tussen 'vraag' en 'aanbod'. Ook kon het gebeuren dat innovaties en nieuwe ontwikkelingen onvoldoende werden meegenomen in de nieuw gecontracteerde dienstverlening.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op facto.nl