Duurzaamheid in GWW en bouw zet door

20-april-2017 | bron: PIANOo

Sinds begin dit jaar ben ik, als nieuwe coördinator van het PIANOo GWW en Bouw inkoopplatform, de wereld van bouwers binnengetreden. De GWW en Bouw is anders dan sectoren waar ik mee te maken heb gehad, immers gedomineerd door de overheid. Ik vroeg me meteen af of de overheidsmarkt het eenvoudiger maakt om te innoveren en duurzaamheid te realiseren.

Ik zie veel partijen die meedenken. Weliswaar is er geen gebruiksaanwijzing hoe duurzame ambities vorm te geven, de Unie van Waterschappen doet een mooie voorzet in hun nieuwste handreiking. Hierin staat concreet waar kansen liggen voor verduurzaming bij baggerwerken en hoe deze als gunningscriteria op te nemen. Toch blijft verduurzaming maatwerk en vraagt het om mensen die durven experimenteren, binnen de ruimte van het aanbestedingsrecht. Soms pakt dit uit zoals gewenst en soms pakt het anders uit.

Het is goed om niet alleen successen met elkaar delen, maar ook voorbeelden waar we hoopten op een andere uitkomst. Een van de gelegenheden om ervaringen met elkaar te delen is ons jaarlijkse PIANOo-congres. Net als andere jaren, komt de GWW en bouw ruimschoots aan bod. Dit jaar veel aandacht voor geleerde lessen.

Hoe koop je groene ambities in?

Zo durft Rijkswaterstaat (RWS), heel dapper, met de billen bloot te gaan. De verwachtingen van de aanbesteding 'groen bouwen' langs een deel van de N18 waren hooggespannen. De voorbereiding kostte veel tijd. Het resultaat is minder innovatief dan gehoopt. Een evaluatie heeft verbeterpunten in kaart gebracht. Gelukkig laten de betrokkenen zich niet uit het veld slaan. Samen met de aannemer en het publiek gaan drie Rijkswaterstaters in gesprek hoe 'groen bouwen' een volgende keer aan te besteden. Want die volgende keer gaat er zeker komen.

Ronde 1externelinkteken.gif: Hoe koop je groene ambities in?

Circulaire inkopen in Apeldoorn

Ook heel interessant: Hoe heeft de gemeente Apeldoorn Rapid Circular Contracting ingezet bij renovatie van de buitenruimte? RCC is een techniek om uitdagende projecten, met een circulaire ambitie, in de markt te zetten. Essentie is het aanbesteden van een samenwerkingscontract en niet de eindoplossing. De aanbestedende dienst selecteert inschrijvende partijen op basis van hun geschiktheid als partner in de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase. Deze techniek past prima binnen de diverse marktvisies, waarbij nadruk ligt op samenwerking, vertrouwen en waardecreatie. Het vraagt wel een omslag in mentaliteit bij alle partijen.

Ronde 2externelinkteken.gif: Circulaire inkopen in Apeldoorn

Ik krijg energie van deze duurzame initiatieven. Staat u volgend jaar op het podium?

Het PIANOo congres is op 1 juni 2017 in Apeldoorn.
PIANOo-congresexternelinkteken.gif op pianoo-congres.nl

Carla Dekker
Senior adviseur PIANOo

Deze column van PIANOo is gepubliceerd in de april editie van het magazine van Cobouw, www.cobouw.nlexternelinkteken.gif.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar carla.dekker@pianoo.nl.

Meer informatie

Dossier Circulair inkopen
Dossier Innovatiegericht inkopen
Dossier Biobased inkopen
Marktdossier GWW