Efficiëntere rechtsbescherming bij aanbestedingen

20-maart-2017 | bron: Europa Decentraal

De Europese Commissie heeft de Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen geëvalueerd. De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt op effectieve wijze bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Conclusie van de Commissie: de richtlijn wordt behouden in de huidige staat. Maar, er zullen wel ondersteunende maatregelen worden getroffen door de Commissie om de tekortkomingen in de rechtsbescherming voor inschrijvers aan te pakken.

Rechtsbeschermingsrichtlijn

Wanneer overheden een aanbestedingsprocedure volgen, kunnen inschrijvers, gegadigden of belanghebbenden een beroep doen op rechtsbescherming. Hiervoor is in 2007 een herziene rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66) vastgesteld. De richtlijn is opgenomen in de Aanbestedingswet 2012; in artikel 2.127 is een opschortende werking van 20 kalenderdagen opgenomen en art. 4.15 e.v. regelt de vernietigbaarheid van overeenkomsten die zonder inachtname van de aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen.

Conclusies evaluatie

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de doelstellingen van de rechtsbeschermingsrichtlijn op een effectieve en efficiënte manier worden behaald. De Commissie concludeert daarom dat de rechtsbeschermingsrichtlijn op effectieve wijze bescherming biedt aan ondernemers binnen het (Europese) aanbestedingsrecht. Om deze reden zal de richtlijn worden behouden in de huidige staat.

Ondersteunende maatregelen

In het functioneren van de rechtsbeschermingsrichtlijn zitten, volgens de Commissie, ook enkele tekortkomingen. Gelet hierop is de Commissie voornemens 4 ondersteunende maatregelen te ontwikkelen:

  • het bevorderen van samenwerking en uitwisseling van best practices
  • het opzetten van een zogeheten 'Remedies scorebord'
  • Het verduidelijken van van de rechtsbeschermingsrichtlijn middels richtsnoeren
  • het initiëren van handhavingsacties wanneer problemen niet opgelost kunnen worden door de middelen voor de samenwerking.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op europadecentraal.nl

Meer informatie
Rechtsbescherming
Richtlijn: Rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66/EG