Inkoop in partijprogramma’s

16-februari-2017 | bron: PIANOo

Wat zeggen de partijprogramma's over inkoop door de overheid? PIANOo zet de meest relevante artikelen voor u op en rij.

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hieronder een aantal artikelen (van stemwijzer tot blog) waarin wordt gekeken naar waar en hoe inkoop is opgenomen in de partijprogramma's. 

Stemadvies voor inkopers

Bron: InkopersCafe.nl 

Met 28 partijen zie je door de bomen al snel het bos niet meer. Daarom dook ik in de partijprogramma's van de negen bekendste partijen. Er is een aantal dat zich expliciet uitlaat over inkoop/aanbesteden door de overheid.

Grofweg dient Inkoop bij de overheid de volgende doelen: doelmatigheid, rechtmatigheid, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en economische stimulering. Het valt me op dat vooral de thema's duurzaamheid, innovatie en mkb-vriendelijkheid het goed doen bij de verkiezingen. Ik mis de thema's doelmatigheid en kwaliteit volledig. Om van rechtmatigheid nog maar niet te spreken. Dát thema scoort natuurlijk niet bij de kiezer. Wel raar dat overheidsinkoop zich daar nu (nog) wel volledig op richt. In dat opzicht voorspellen de verkiezingen, ongeacht de uitslag, nu al een revolutie in overheids-inkoopland.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op InkopersCafe.nl 

Kieswijzer Duurzame Economie

Bron: onder meer DuurzaamBedrijfsleven.nl, De Groene Zaak, SGS Search 

In de komende regeerperiode zal duurzaamheid linksom of rechtsom een rol moeten gaan spelen. De afspraken uit Parijs moeten vorm krijgen in ons nationale beleid. Ook de energietransitie en programma's voor de circulaire economie komen in een cruciale fase.

Naast CO2-beprijzing, duurzame belastinghervorming en borging van de afspraken uit Parijs, wegen ook standpunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie, circulaire economie en implementatie van de VN-duurzaamheidsdoelen mee in de Kieswijzer Duurzame Economie.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op duurzaambedrijfsleven.nl 

Blog Siep Eilander: De zwevende inkoper

Bron: Aanbestedingsmakelaar.nl

In de verkiezingsprogramma's heb ik geturfd hoe vaak termen als inkopen en aanbesteden voorkomen en waarover het dan gaat. Deze platte benadering levert toch aardige uitkomsten op. De ChristenUnie, topscorer met 15 vermeldingen van de termen inkopen en aanbesteden in haar programma, gevolgd door de SGP met 11 vermeldingen. De Reformatie heeft inkoop in het hart gesloten! De PVV komt met 0 vermeldingen het laagst uit de bus (maar deze partij heeft ook een programma van niet meer dan een A4).

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op aanbestedingsmakelaar.nl 

Staat de aanbesteding op de kaart?

Bron: Renforce.eu

In deze bijdrage geven wij een overzicht van de standpunten en voorstellen met betrekking tot aanbestedingen. Wij beperken ons tot de verkiezingsprogramma's van partijen die in de recentelijke peiling van Ipsos het grootste waren (50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD). Aanbestedingen staan niet in alle verkiezingsprogramma's op de kaart, zoals die van 50plus en de PVV. Voor de partijen die er wel aandacht aan besteden geven wij in deze bijdrage een puntsgewijs beeld per partij.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op renforce.eu