Inkoop sociaal domein opnieuw erg arbeidsintensief

16-maart-2017 | bron: VGN

Er gaat nog steeds te veel tijd en energie naar inkoopprocessen en administratieve zaken. Tijd en energie die daarmee niet besteed kan worden aan jeugdhulp en ondersteuning. Dat laat de laatste monitor sociaal domein zien. In de monitor sociaal domein is aanbieders gevraagd naar hun ervaringen in het bieden van jeugdhulp en ondersteuning in het sociaal domein.

Het inkoopproces voor 2017 was voor aanbieders opnieuw erg arbeidsintensief en zorgde voor een grote administratieve belasting van de organisatie. Aanbieders zien ook de beweging dat regionale samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen en gemeenten ieder voor zich inkopen en verschillende eisen stellen. Dit maakt het proces voor aanbieders nog complexer.

De monitor laat ook zien dat het gebruik van de standaarden I-Sociaal Domein door gemeenten toeneemt, maar deze toename verloopt te langzaam. Nog te veel gemeenten gebruiken niet de standaarden. Hierdoor gaat er te veel tijd en geld verloren aan administratieve processen. Tijd en geld dat niet besteed kan worden aan jeugdhulp en ondersteuning. Een vorm van verspilling die maatschappelijk niet aanvaardbaar is.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op vgn.nl.

Meer informatie 
Marktdossier Sociaal domein