Innovatietoolbox en stappenplan ministerie van Justitie en Veiligheid

01-februari-2018 | bron: PIANOo

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een innovatietoolbox en stappenplan voor innovatiegericht inkopen gepubliceerd. De toolbox geeft een beschrijving van 7 innovatie instrumenten. In het stroomschema wordt stap voor stap een relevante maatschappelijke vraag geanaliseerd waar een innovatieve oplossing voor gewenst is en hoe een innovatieve oplossing wordt ingekocht.

Toolbox

In de toolbox vind u onder ander een beschrijving van de SBIR, de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC 2017) en Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij (VPVM) beschreven.

Veiligheid Innovatie Competitie

In VIC 2017 daagt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie MKB-ers en startups uit om met innovatieve ideeën te komen voor maatschappelijke vraagstukken, specifiek op het gebied van Veiligheid. MKB-ers bedachten in eerdere edities van de VIC 2017 bijvoorbeeld een draagbare hartslagsleutel voor efficiëntere bewaking in gevangenissen en een tool voor slimmere en effectievere grenscontrole op Schiphol.

SBIR

SBIR staat voor Small Business Innovation Research Program. Een SBIR-programma daagt ondernemers uit om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen. SBIR is een instrument voor de gehele overheid.  Een SBIR-programma gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen.

Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij

Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij is een continu onderzoeksprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat kennis vergaart en ontwikkelt om de samenleving rechtvaardiger en veiliger te maken. Kennisopbouw als versneller van uw innovatie, onder het motto 'de kennis van nu gaat leiden tot de innovaties van morgen'.

Stappenplan

In het stappenplan innovatiegericht inkopen wordt de volgordelijkheid van de verschillende inkoopinstrumenten naast elkaar gezet. Deze instrumenten worden in een interne en externe fase verdeeld over 6 stappen.

Doelgroep

De toolbox en stappenplan innovatiegericht inkopen is geschreven voor medewerkers van Justitie en Veiligheid, justitiële ketenpartners en publieke partners van J&V. De tools kunnen ook een inspiratie zijn voor andere overheden.

Innovatietoolbox

Stappenplan innovatiegericht inkopen

Meer informatie
Dossier: Innovatiegericht inkopen