Instituut Fysieke Veiligheid en gemeente Almere genomineerd voor KoopWijsPrijs

04-december-2017 | bron: IFV/Almere

Zowel de gemeente Almere als het Instituut Fysieke Veilgheid (IFV) zijn genomineerd voor de KoopWijsPrijs. De KoopWijsPrijs is door de Rijksoverheid, mede op verzoek van de Tweede Kamer, in het leven geroepen om overheidsorganisaties positief te ondersteunen bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

IFV

Het IFV heeft voor het aanbestedingsbeleid een actieplan geschreven. De jury bestaande uit een aantal ministeriële departementen heeft voor de nominatie van de KoopWijsPrijs onder andere gekeken naar ambitie, concreetheid, verankering van MVI in de organisatie, en interactie met marktpartijen.
Actieplan IFV

Het IFV heeft met dit actieplan laten zien:

  • Wat zijn ambitie is, uitgeschreven in een heldere strategie waarbij missie en visie zijn vertaald naar duurzame ambities en de bijdrage die MVI daaraan kan leveren.
  • Dat de koppeling met aanbestedingstrajecten wordt gemaakt. Op deze wijze kunnen marktpartijen tijdig inzicht krijgen in hetgeen van hen verwacht wordt.
  • Dat het plan compact, concreet en prettig leesbaar is.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op ifv.nl.

Almere

Het thema spreekt Almere aan als jonge stad, bekend met vernieuwen en pionieren. De nominatie is een stimulans om verder te gaan op weg naar een meer duurzame, sociale en gezonde leef- en werkomgeving. Eind 2016 ondertekende het college van Almere het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De gedachte is dat ondernemers, bewoners en de hele gemeentelijke organisatie uitgedaagd worden om innovatief en circulair te zijn. Almere heeft als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord inkopen een actieplan opgesteld. Voor dit actieplan MVI is Almere nu genomineerd voor de KoopWijsPrijs, een prijs die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op almere.nl.

Uitreiking

Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van 5 ministeries, beoordelen alle ingediende actieplannen. In een digitale stemronde tussen 6 en 12 december 2017 zullen de ondertekenaars van het Manifest MVI bepalen wie de KoopWijsPrijs verdient. De prijs wordt dan op 14 december 2017, tijdens het MVI-congres Samen Werkt! te Maarssen, door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat uitgereikt.

MVI-congres 2017externelinkteken.gif op vng.azavista.com

Meer informatie
Provincie Zeeland maakt kans op KoopWijsPrijs
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen