Limburgse gemeenten in de fout

17-maart-2017 | bron: De Limburger

Geen zorg afnemen als de topman van een zorginstelling te veel salaris krijgt. Deze insteek, gekozen door veel Limburgse gemeenten, is wettelijk niet toegestaan.

Limburgse gemeenten schenden vaak de regel dat zij bij het inkopen van zorg geen salariseisen mogen stellen aan topfunctionarissen van zorginstellingen. Onder meer de gemeenten Maastricht, Roermond en Venlo laten zorgaanbieders die meer loon betalen dan de wet toestaat, niet meedoen aan een aanbesteding.

Dat mag wettelijk echter niet, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het stellen van inkomenseisen staat niet in een redelijke verhouding tot (het doel van) de aanbestedingen zelf. De Tweede Kamer wijzigde in 2014 ook een zorgwet zodanig dat gemeenten geen eisen kunnen stellen aan de bedrijfsstructuur van zorginstellingen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op limburger.nl.

Meer informatie
Opstellen selectiecriteria