Manunza en Telgen: “Stel inschrijvers op de hoogte van beoordelingsmethodiek”

16-mei-2017 | bron: AanbestedingsCafé

Het belang van gunningscriteria is inmiddels alom bekend. Transparantie over dit deel van de aanbesteding is vaak wel op orde. Maar hoe zit het met de beoordelingsmethodiek? De manier waarop de inschrijvingen uiteindelijk gewaardeerd worden en waarmee de rangorde wordt bepaald. Dit is vaak niet of zeer beperkt terug te vinden in het bestek.

AanbestedingsCafe.nl spreekt Elisabetta Manunza, hoogleraar aanbestedingsrecht en Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement over dit onderwerp.

Blinde gok

Dat de methode per criterium niet bekend wordt gemaakt, is niet alleen frustrerend voor de leverancier, maar ook voor de aanbesteder. “Als je de methodiek niet bekendmaakt, moet de leverancier van stoelen een blinde gok wagen. Misschien had je achteraf wel graag dat andere bod gewild. Door de methodiek bekend te maken kunnen leveranciers op jou inspelen en het meest aantrekkelijke aanbod doen”, aldus Telgen. Manunza merkt dat de aanbesteder een bepaalde angst heeft om de methode bekend te maken.

Weinig gereguleerd

Over beoordelingsmethoden is weinig gereguleerd op Europees en nationaal niveau. Wel verlangt het recht dat de beste inschrijving wordt gekozen. “En juist op dat punt gaat het vaak mis”, concluderen de hoogleraren.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.


Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op aanbestedingscafe.nl.