Nieuwe Metrokaart: veelgestelde vragen Inkoop Sociaal Domein

13-december-2017 | bron: PIANOo

Opdrachtverlening in het sociaal domein roept bij gemeenten uiteenlopende vragen op over wet- en regelgeving, de keuze tussen aanbesteden, subsidie of open-house, maar ook hoe het inkoopproces zorgvuldig in te vullen. PIANOo heeft de meest gestelde vragen nu samengevat in een overzichtelijke metrokaart.

Gemeenten kunnen deze metrokaart gebruiken om snel een antwoord te vinden op hun vraag, of om de weg te vinden naar informatiebronnen over een specifiek onderwerp. Ook kunnen gemeenten zo geattendeerd worden op onderwerpen waar ze nog onvoldoende bij stilgestaan hebben.

Vragen en antwoorden

De metrokaart bevat 5 hoofdlijnen die zich uitsplitsen in zowel algemene of meer specifieke vragen (en antwoorden):

1. Welke wetgeving is relevant voor inkopen en aanbesteden in het sociaal domein?
2. Welke instrumenten heeft u als gemeente om te voldoen aan uw taken binnen het sociaal domein?
3. Hoe zit het inkoopproces in elkaar?
4. Wat moet u als gemeente weten over innovatiegericht inkopen binnen het sociaal domein?
5. Waar kunt u als gemeente hulp krijgen bij inkopen en aanbesteden in het sociaal domein?

De antwoorden verwijzen waar mogelijk door naar andere informatiebronnen. De metrokaart wordt regelmatig geactualiseerd.

Metrokaart sociaal domein (FAQ)

Meer informatie
Dossier: Sociaal Domein 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe informatie over inkoop in het sociaal domein? Meld u dan aan voor de Thema-update Sociaal Domein.
Aanmelden: Thema-update Sociaal domein