Nieuwe open standaarden in consultatie

17-maart-2017 | bron: Forum Standaardisatie

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor opname op de lijst met standaarden van het Forum Standaardisatie voor verplicht ('pas toe of leg uit') of aanbevolen gebruik. Het gaat om standaarden voor: het beveiligen van websites, autorisatie via APIs, en het beveiligen van elektronische handtekeningen.

Drie nieuwe open standaarden zijn momenteel in openbare consultatie:

  • HTTPS & HSTS: standaarden voor het veilig uitwisselen van gegevens met een website of webservice. Het advies is de standaarden via 'pas toe of leg uit' te verplichten.
  • OAuth2.0: een autorisatiestandaard voor met name webbased applicaties die gegevens uitwisselen met behulp van APIs. Het advies is om de standaard pas te verplichten via 'pas toe of leg uit' nadat er een gemeenschappelijk toepassingsprofiel is ontwikkeld.
  • ETSI TS 119 312: een standaard voor het waarborgen van de authenticiteit van een elektronisch handtekening. De voorganger van deze standaard (ETSI TS 102 176-1) is een aanbevolen standaard op de lijst. Het advies is om die te vervangen voor ETSI TS 119 312.

Het Forum Standaardisatie nodigt u uit om deel te nemen aan de openbare consultatie en uiterlijk 24 maart 2017 uw mening te geven over de adviezen en de standaarden.

Lees de volledige openbare consultatieexternelinkteken.gif op forumstandaardisatie.nl.

Meer informatie 
Open standaarden ICT en bestekteksten