Nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Inkoopkracht ZHW

22-december-2017 | bron: Inkoopkracht ZHW

Afgelopen dinsdag zijn de gemeentesecretarissen, eindverantwoordelijke van inkoop van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Westland en het projectteam Inkoopkracht bijeen gekomen voor het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en het jaarplan voor de netwerkorganisatie.

Deze samenwerkingsovereenkomst is de opvolger en vernieuwde versie van de voorgaande overeenkomst. De gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Westland blijven samenwerken op het gebied van inkoop en gaan de samenwerking intensiveren voor de komende 3 jaar.

Jaarplan met gezamenlijke doelstellingen

Vanaf januari 2018 wordt er elk jaar een jaarplan opgesteld in samenwerking met deelnemende gemeenten. In het jaarplan worden onder andere de gezamenlijke doelstellingen en de te behalen resultaten, de betrokkenheid vanuit het lijnmanagement, vaste procesmatige aanpak van gezamenlijke aanbestedingen en een gezamenlijke aanbestedingskalender vastgesteld.

Geïnteresseerde organisaties

Andere organisaties kunnen voor de duur van een jaar toetreden aan het samenwerkingsverband aan het begin van het jaar. De voorwaarden zijn na te lezen in de samenwerkingsovereenkomst. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden bij de programmamanager en de bestuurder.

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op inkoopkrachtzhw.nl.

Meer informatie
Kaart: Gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in Nederland