PIANOo onderzoekt afwegingen functioneel specificeren

20-april-2017 | bron: PIANOo

Functioneel specificeren is een belangrijke voorwaarde om meer ruimte te creëren voor innovatie. Ruimte voor slimmere, betere en duurzamere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Toch kiezen aanbestedende diensten in de praktijk vaak voor een (gedeeltelijk) technisch gespecificeerde opdracht. Hoe komt dat? PIANOo gaf gisteren de aftrap voor een onderzoek naar functioneel specificeren door de overheid.

Drijfveren, belemmeringen en oplossingen

In een functionele specificatie beschrijft de opdrachtgever de eisen waaraan een product, dienst of oplossing moet voldoen, zónder de vrijheid van leveranciers om met innovatieve ideeën te komen te beperken. In de praktijk ziet PIANOo meerdere redenen waarom niet gekozen wordt voor een functionele specificatie:

  • Voorwaarden uit wet- en regelgeving
  • Voorwaarden uit eigen (intern) (uitvoerings)beleid
  • Conformatie aan technische richtlijnen, ontwerpnormen ed
  • Keuze voor een projectaanpak die functioneel specificeren belemmert
  • Technische raakvlakken en bestaande (raam)overeenkomsten die hinderlijk werken

Opvallend veel van deze redenen lijken buiten de directe invloedsfeer van de inkoopadviseur of het projectteam te liggen. Met dit onderzoek wil PIANOo mechanismes, belemmeringen en oplossingen voor dit vraagstuk inzichtelijk maken.

Casestudies

Voor het onderzoek worden interviews gehouden met uiteenlopende aanbestedende diensten over hun ervaringen met functioneel specificeren. De geselecteerde cases richten zich op aanbestedingen van uitvoeringstaken van (semi)overheden als publieke diensten (brandweer, openbaarvervoer) publieke werken (infrastructuur en publieke gebouwen) en zorg. Voor het onderzoek heeft PIANOo een begeleidingscommissie ingericht, die bestaat uit ervaringsdeskundigen uit de PIANOo-vakgroepen.

Publicatie

De onderzoeksresultaten gebruikt PIANOo om gerichte voorlichting te kunnen geven over toepassing van functioneel specificeren, de situaties waarin het wel en niet past en de alternatieven om dan toch ruimte te laten voor innovatie. PIANOo wil hiermee een impuls geven aan innovatiegericht inkopen. De resultaten worden medio 2017 gepresenteerd in een publicatie en een themabijeenkomst. PIANOo zal de onderzoekresultaten ook delen met Europees samenwerkingspartners.

Meer informatie

Functioneel specificerenexternelinkteken.gif op innovatiekoffer.nl
PIANOo-vakgroepen