Schiet decentralisatie sociaal domein zijn doelen voorbij?

13-februari-2018 | bron: Aanbestedingscafe

In de krant stonden 2 artikelen. Op de ene pagina werd Rijkswaterstaat de hemel in geprezen. Bij de aanbesteding van een brug had Rijkswaterstaat namelijk een flinke besparing weten te realiseren. Veel lof. Op de andere pagina stond een bericht over gemeenten die minder aan WMO hadden uitgegeven dan het budget. Dat was een grove schande. Er was geld voor zorg op de plank blijven liggen, zo luidt de anekdote van Niels Uenk, onderzoeker bij de Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en het Public Procurement Research Centre.

"Het is in de politiek lastig om te zeggen: we gaan een bezuinigingsslag in de zorg doorvoeren. Dus heeft het kabinet, bij de transitie van WMO-taken en Jeugdhulp naar gemeenten, de nadruk op inhoudelijke doelstellingen gelegd. Ik betwijfel echter of deze doelstellingen al voldoende aandacht krijgen."

Doelstellingen

De transitie van de WMO-taken en Jeugdhulp in 2015 naar gemeenten ging gepaard met inhoudelijke doelstellingen. De decentralisaties zouden gemeenten in staat moeten stellen om één integraal en samenhangend beleid te voeren. Met de slagzin 'één gezin, één plan, één regisseur' wordt dit uitgangspunt uitgedragen. Verder beoogt het kabinet een verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg en van eerstelijnszorg naar algemene voorzieningen en preventie. Tot slot is het doel om ondersteuning te bieden aan mensen die niet meer kunnen participeren in de samenleving, maar ook het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en redzaamheid van burgers. Tegelijkertijd wil het kabinet ook besparen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op aanbestedingscafe.nl.

Meer informatie:
Sociaal Domein