Van start: Kennis- en Ontwikkelcentrum Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

21-april-2017 | bron: Gemeenten van de Toekomst

Het Kennis- en ontwikkelcentrum Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ondersteunt gemeenten (bestuurders, budgethouders, inkopers én beleidsmedewerkers) actief en vraaggericht bij de huidige opgaven als het gaat om inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Het centrum biedt gemeenten informatie over inkopen in het sociaal domein en de wet- en regelgeving die hierbij van toepassing is. En dat aansluitend bij bestaande expertise en het netwerk van gemeenten.

Ook oplossingen ontwikkelen en uitwerken voor vraagstukken waar gemeenten tegenaan lopen in het sociaal domein is een belangrijke opgave van het centrum. Daarnaast kan er specifieke ondersteuning aan gemeenten worden geboden en is er de mogelijkheid om van elkaar te leren. Eylem Köseoglu (Kennismanager overheidsinkoop PIANOo) en Monique Peltenburg (Secretaris/adviseur van Netwerk Directeuren Sociaal Domein) vertellen meer over dit Kennis- en Ontwikkelcentrum Sociaal Domein.


Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op gemeentenvandetoekomst.nl.

Meer informatie

Dossier sociaal domein