Veel kansen voor verduurzaming bedrijfskleding bij publieke sector

17-maart-2017 | bron: Rijkswaterstaat

Een circulaire economie in Europa kan ons veel extra's opleveren. Naar schatting circa 600 biljoen euro aan economische waarde. En een cruciale bijdrage aan het verminderen van de milieu-impact van onze productie en consumptie. Overheden kunnen veel doen om die beweging te versterken. Bijvoorbeeld via inkoop van goederen zoals bedrijfskleding en -textiel.

Rijkswaterstaat, als een van de partners in het European Clothing Action Plan (ECAP), heeft onderzocht wat er nodig is om bedrijfskleding circulair te maken en welke rol de overheid hierin kan spelen. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het onlangs verschenen European Workwear Report.

Ketenaanpak

In de keten van bedrijfskleding zijn allerlei marktpartijen betrokken. Om bedrijfskleding circulair te maken, zullen zij allemaal veranderingen moeten doorvoeren in hun bedrijfs- en productieprocessen. Ook bij de publieke sector zijn veel mensen bij de inkoop betrokken zoals inkopers, budgethouders en beleidsmakers. Bovendien is het in alle Europese landen anders geregeld. Om te komen tot circulaire bedrijfskleding moet iedereen een bijdrage leveren. Dat is de uitdaging.

Rol van aanjager

In het kader van het ECAP-project neemt Rijkswaterstaat de rol van aanjager op zich door de stakeholders met elkaar in contact te brengen, zodat ze onderling kennis en ervaringen kunnen delen. Daarnaast laat Rijkswaterstaat zien wat de mogelijkheden zijn voor circulaire bedrijfskleding en helpt organisaties deze te benutten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van circulaire criteria. Daarvoor is het uiteraard ook zaak om andere partijen in de keten te betrekken zoals de gebruikers, inzamelaars en recyclers.