Verbeterpunten digitale marktplaatsen bij inhuur RO professionals

20-april-2017 | bron: FlexNieuws

'Kennissessie over de zin en onzin van het gebruik van digitale marktplaatsen (DAS) bij inhuur van RO professionals'. Op donderdag 30 maart 2017 vond onder deze titel een drukbezocht en interactief seminar plaats in Amsterdam, georganiseerd door Omniplan en Neuf & Associates, om discussiepunten met elkaar te delen en verbeteringen te verkennen.

Het aantal digitale marktplaatsen van de overheid voor inhuur van professionals neemt toe. Er is nogal wat onvrede bij gebruikers over de efficiency ervan. Tijdens het seminar werden wensen en zorgen gedeeld, die zich gedurende de sessie in vijf thema's lieten verdelen:

  1. Meer managementinformatie
  2. Betere communicatie
  3. Betere terugkoppeling
  4. Meer uniformiteit
  5. Transparante selectie

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/samenvatting van dit artikel beschikbaar.


Lees het volledige artikelexternelinkteken.gif op flexnieuws.nl.