Verslag kick off bijeenkomst Duurzaam GWW 2.0

18-april-2017 | bron: PIANOo

De kick off voor ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 vond plaats op de BouwCampus in Delft op 30 maart jl. Na een gezonde, duurzame lunch en enkele korte inleidingen gingen de deelnemers samen aan de slag. Want daar draait het om bij deze 2.0 versie van de Green Deal: Gewoon doen!

Samen doen

"We willen een beweging op gang brengen in de GWW en deze transitie in goed banen leiden", aldus de voorzitter van de Stuurgroep Peter Blanken (Provincie Gelderland) bij de aftrap. Drijfveren daarbij zijn duurzaamheid, klimaatadaptatie en energie. En dat gaat de sector samen doen. "Mijn knelpunt is voor een ander een markt", aldus Blanken, "maar dan is het wel belangrijk dat we dit soort dingen met elkaar delen, ook dat is samenwerking."

Speciaal voor overkoepelende activiteiten, zoals de organisatie van deze dag, is het loket DGWW opgezet. Een samenwerkingsverband van Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCurnet onder de vlag van de BouwCampus. In de presentatie benoemden Carla Dekker (PIANOo) en Robert Stuurman (CROW) kort de functies van het loket: organisatie van netwerkbijeenkomsten, signalering van behoeften en trends, kennisdeling via de website, afstemming met DGWW-instrumentenbeheerders, verbindingen leggen, gedachtengoed uitdragen, ondersteuning en administratie voor de Coördinatiegroep (dagelijks bestuur) en de Stuurgroep DGWW.

Lees voor meer informatie over de kick off het volledige verslag.