Visie ‘inbesteden, aanbesteden, uitbesteden en samenwerken’

13-februari-2017 | bron: PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht

De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht heeft een visie opgesteld op de begrippen inbesteden, aanbesteden, uitbesteden en samenwerken.

Zowel binnen als buiten de overheid is er regelmatig discussie over de vraag of de Staat en andere overheden als provincies en gemeenten verplicht zijn om diensten, leveringen en werken bij het bedrijfsleven in te kopen, of dat deze overheden er ook voor mogen kiezen om dat juist niet te doen en zelf die werkzaamheden uit te voeren. Om te weten of en zo ja welke aanbestedingsregels van toepassing zijn op het laten uitvoeren van diensten door anderen, is het van belang de meest in het oog springende kenmerken van inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerken en aanbesteden te (onder)kennen.

De visie van de vakgroep zet de begrippen op een rij en biedt kader voor de keuze van een samenwerkingsvorm van verschillende overheidsorganisaties.

Visie 5: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden en aanbesteden

PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht
De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht signaleert vraagstukken uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk en formuleert hierover een visie. Met de visies willen zij inkopers en aanbestedershelpen met het vormen van een oordeel. De visies worden gepubliceerd op PIANOo.nl.
De vakgroep is samengesteld uit personen die werkzaam zijn bij aanbestedende diensten binnen de centrale en decentrale overheid en juristen met ruime praktijkervaring.
PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht