januari 2018

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 5

31-januari-2018 | bron: IBR

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Big Bang in het sociaal domein

30-januari-2018 | bron: AanbestedingsCafé

Hoewel gemeenten voor de decentralisatie al wel een gedeelte van de WMO inkochten (hulp bij huishouden), waren ze niet voorbereid op de enorme hoeveelheid taken die op hen afkwam. Gemeenten moeten nu namelijk ook begeleiding en ondersteuning van kwetsbare jeugd- en volwassen organiseren en inkopen. AanbestedingsCafe.nl spreekt met Niels Uenk, onderzoeker bij de Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en het Public Procurement Research Centre, over de transitie en de lessons learned.

Realisatie kindcentra Twente op basis van innovatiepartnerschap

30-januari-2018 | bron: Gemeente Hof van Twente

De opdracht om duurzame kindcentra te bouwen in Markelo en Delden is gegund aan bouwbedrijf KlaassenGroep. Het is de tweede aanbesteding die heeft plaatsgevonden op basis van innovatiepartnerschap. Voor vastgoed is dat de eerste keer.

Kamerleden zeer kritisch over inbreukprocedure woningcorporaties

29-januari-2018 | bron: AanbestedingsCafé

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is zeer kritisch over het oordeel van de Europese Commissie dat woningcorporaties moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Via een inbreukprocedure wil de Commissie zorgen dat woningcorporaties gaan voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet begin februari reageren op het besluit.

Infographic tendercommunicatie: voorproefje Actieagenda Beter Aanbesteden

29-januari-2018 | bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 16 februari ontvangt staatssecretaris Mona Keijzer de Actieagenda Beter Aanbesteden uit handen van Matthijs Huizing, aanjager van het traject Beter Aanbesteden. Als voorproefje van de Actieagenda hieronder een eerste resultaat. Omdat goede communicatie tussen aanbestedende dienst en ondernemer een belangrijke sleutel tot Beter aanbesteden is, is op initiatief van Bizob (Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant) en de provincie Noord-Holland, met medewerking van ProRail, een infographic ontwikkeld.

Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Nederland vanwege defensieopdrachten

25-januari-2018 | bron: Europese Commissie

De Europese Commissie heeft besloten aanmaningsbrieven te zenden aan Denemarken, Italië, Nederland, Polen en Portugal omdat zij de EU-regels inzake overheidsopdrachten op de defensie- en de veiligheidsmarkt niet of onjuist toepassen.

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 4

24-januari-2018 | bron: IBR

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

23-januari-2018 | bron: Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een tweetal nieuwe adviezen gepubliceerd: transparantie, ongeldige inschrijving, wettelijke taakstelling aanbestedende dienst, architectendiensten, proportionaliteit.

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

23-januari-2018 | bron: VNG

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Hoe de CO2-Prestatieladder en ISO 20400 elkaar versterken

22-januari-2018 | bron: SKAO

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is niet alleen de verantwoordelijkheid van de inkoopafdeling of inkoper binnen een organisatie. Om een blijvende impact te maken op de keten van toeleveranciers en op de sector, moet de gehele organisatie betrokken zijn. Daarvoor is de internationale richtlijn ISO 20400 in het leven geroepen. Wat is de ISO 20400? En hoe kunnen organisaties met zowel de CO2-Prestatieladder als de ISO 20400 hun bijdrage aan een duurzame economie versterken?