Brede School Joure-Zuid

Gemeente De Friese Meren en twee schoolbesturen hebben in Joure een duurzaam gebouw met twee basisscholen, kinderopvang, gymzaal en een centrum voor kunsten en welzijn gerealiseerd binnen strakke financiële kaders.

De toekomst ziet er veelbelovend uit voor de protestants-christelijke Dr. E.A. Borgerschool en de openbare fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenfjild skoalle. De scholen hebben hun intrek genomen in een veelkleurig pand in een parkachtige omgeving.

Innovatieve aanbesteding

De Brede School is innovatief uitbesteed. De opdrachtnemer gaat aan de slag op basis van functionele eisen. Deze beschrijven aan welke randvoorwaarden het gebouw en zijn omgeving volgens de opdrachtgever moeten voldoen. De opdrachtgever geeft de kaders aan. De opdrachtnemer bedenkt een ontwerp en welk materiaal en welke constructie hiervoor nodig is.

DBMO

Bij de Brede School is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, beheer en exploitatie (Design, Build, Maintain en Operate-contract). Daardoor wordt het gestimuleerd om met slimme en duurzame oplossingen. De opdrachtnemer is namelijk zelf verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of vervanging gedurende de 25 jaar looptijd van het contract.

Innovatieve oplossingen

De opdrachtnemer zorgde voor innovatieve oplossingen. Het gebouw heeft in plaats van een linoleumvloer een vloer van PVC. De PVC-vloer is duurder in aanschaf, maar duurzamer en makkelijker schoon te maken. De spiegels worden naast de wasbakken gehangen. Dit voorkomt dat het putje steeds verstopt raakt met haren. Dat betaalt zich op de lange termijn terug.

Flexibel

Het schoolgebouw is flexibel opgezet. Als er in de toekomst behoefte is aan uitbreiding of krimp, dan kunnen de gebruikers van het gebouw of de gemeente ruimtes aan derden verhuren. Wel bij voorkeur aan een partij die past bij een centrum voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Evaluatie

De ervaringen van de Brede School Joure zijn gebundeld in een evaluatieboekje. In de evaluatie komen verschillende spelers aan het woord. Ieder vanuit een eigen perspectief en vanuit een andere organisatie.

Evaluatieboekje Brede School Joure Zuid