Gezond en goed; Scholenbouw in topconditie

bron: Rijksbouwmeester

Een gebouw is meer dan een optelsom van minimale wensen. Voor het welbevinden van leerlingen is naast goede pedagogische ondersteuning een stimulerend en gezond schoolgebouw een eerste vereiste. Ruimtelijke kwaliteit is daarop van wezenlijke invloed. Goed ontworpen en onderhouden scholen werken opbeurend voor zowel de lichamelijke gesteldheid als de gemoedstoestand van kinderen en onderwijskrachten. Sturen op architectonische kwaliteit geeft mede invulling aan het streven naar duurzaamheid. (juli 2009)

Prettig en gezond leefklimaat

Een school die als duurzaam gebouw zichtbaar en beleefbaar is, speelt bovendien een educatieve rol in hoe wij omgaan met de (gebouwde) wereld waarin wij leven. Om toekomstbestendige onderwijshuisvesting met een goed binnenklimaat te realiseren, adviseert de Rijksbouwmeester een aantal concrete acties ter hand te nemen. De uitvoering hiervan zal het leef- en onderwijsklimaat voor vele opgroeiende kinderen een stuk prettiger en gezonder maken.

Advies Rijksbouwmeester

Het advies van de Rijksbouwmeester Gezond en goed – Scholenbouw in topconditie is opgebouwd uit twee delen.

Deel I: context en oplossingsrichtingen

Het eerste deel gaat over:

  • De algemene context van het advies waaronder: de aanleiding voor de adviesvraag, de rol van de Rijksbouwmeester en de manier waarop het advies tot stand is gekomen.
  • Aanbevelingen en oplossingsrichtingen om het binnenmilieu en de bouw van basisscholen in bredere zin te verbeteren. De thema's zijn: programma's van eisen, bouwregelgeving, budgetten en geldstromen, opdrachtgeverschap, borging en monitoring.
  • Voorstellen voor een beter functioneren van het decentrale systeem dat het kader vormt voor de huisvesting van primair onderwijs. Tevens wordt een onderzoeksagenda geformuleerd om meer inzicht te krijgen in de budgetten en de bouwopgave voor scholenbouw.

Deel II: crisimiddelen

Het tweede deel geeft voorstellen met betrekking tot de besteding van de 'crisismiddelen' die het kabinet voor onderwijsvoorzieningen wil inzetten. Zowel uitgangspunten voor de verdeling van dit budget als de meest relevante bestemmingen komen aan de orde.