Schoolgebouw te huur: Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting

bron: Servicecentrum Scholenbouw (SCS)

Deze publicatie laat zien dat er een andere, niet-traditionele werkwijze is voor het bouwen van een nieuwe school. Het bouwen van een nieuwe school kan namelijk op een innovatieve en geïntegreerde manier, met meerdere partijen. Deze publicatie gaat over het aangaan van een huurrelatie. (januari 2010)

School als vastgoedobject

Het bouwen van een nieuwe school kan op een nieuwe innovatieve geïntegreerde manier met meerdere partijen. Schoolgebouwen blijken interessante vastgoedobjecten. De interesse van private partijen is een kans voor gemeenten en schoolbesturen.

Rolverdeling en contractvorming

In deze publicatie wordt een handvat geboden voor een evenwichtige rolverdeling en contractvorming. Het zijn lokale partijen die bepalen of zij hun scholenbouwproject funderen op een huurrelatie en onder welke voorwaarden.

De handreiking is geschreven voor gemeenten, scholen en investeerders in maatschappelijk vastgoed en gaat vooral in op de financiële en juridische aspecten van een samenwerking tussen deze partijen. Uitgangspunt is dat de partijen een transparante en zakelijke afweging kunnen maken.