Aanbestedingsvarianten onderwijshuisvesting; Handreiking voor de ontwikkeling van een aanbestedingsstrategie

bron: Servicecentrum Scholenbouw (SCS)

Opdrachten voor scholenbouw worden tot nu toe nog vaak aanbesteed in losse fasen. Het schoolbestuur/de gemeente selecteert een architect, die een ontwerp uitwerkt. Wanneer er een definitief ontwerp ligt, wordt een aannemer geselecteerd voor de bouw. Na oplevering worden voor het beheer (onderhoud en exploitatie) losse contracten afgesloten met aanbieders. (2011)

Integraal aanbesteden

In veel gevallen kan er slimmer worden aanbesteed, via een integrale aanpak. Tijdens ontwerp en bouw kunnen toekomstige effecten op het beheer al in de plannen meegenomen. Zo wordt er

toegewerkt naar een integraal contract, waarbij partijen meer samenwerk en de kans dat een gebouw na oplevering vervelende verrassingen oplevert, minimaal is. De laatste jaren worden 'innovatieve' bouworganisatie- en contractvormen in toenemende mate toegepast. Steeds meer partijen zien in dat het integreren van bouwfasen voordelen kan opleveren en de nadelen van het traditionele bouwproces kan beperken.

Nieuwe aanpak

Een integrale aanpak betekent een andere manier van denken, een nieuwe aanpak durven overwegen. In deze publicatie kunt u meer lezen over de verschillende manieren van aanbesteden en wat daar allemaal bij komt kijken. In de publicatie komen achtereen volgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • Traditioneel of geïntegreerd?
  • Bouworganisatievormen
  • Aanbesteden
  • Besluitvormingsproces