Zoektool CPV-codes sociale en specifieke diensten

bron: PIANOo

PIANOo heeft een tool ontwikkeld waarin u binnen de categorie sociale en andere specifieke diensten een selectie kunt maken op CPV codes van diensten. (april 2016)

In deze tool kunt u binnen de categorie sociale en andere specifieke diensten een selectie maken op CPV codes van diensten, die:

  • onder zowel onder het (voormalige) 2B-regime vallen als onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten. Voor deze diensten kunt u vanaf 18 april 2016 een vereenvoudigd regime toepassen;
  • niet onder het (voormalige) 2B-regime vallen, maar wél onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten. Voor deze diensten kunt u pas vanaf het inwerking treden van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 de vereenvoudigde procedure gebruiken (dus niet vanaf 18 april 2016);
  • wel onder het 2B-regime vallen, maar niet onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten en welke u om deze reden vanaf 18 april 2016 volgens het reguliere regime voor de plaatsing van overheidsopdrachten dient aan te besteden; en
  • onder het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten vallen en tevens als voorbehouden opdracht kwalificeren zoals bedoeld in artikel 2.82a van het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. In dat geval kunt u zelf kiezen voor de meest geschikte procedure.
Dossier CPV-codes
In het dossier CPV-codes vindt u ook informatie over CPV-codes.
Dossier: CPV-codes

Overzicht CPV-codes sociale en andere specifieke diensten

In het overzicht vindt u deze CPV-codes gerubriceerd volgens de hoofdindeling van de bijlagen uit de richtlijnen.
Document: Overzicht CPV-codes van sociale en andere specifieke diensten (pdf)

Zoektool CPV codes sociale en specifieke diensten