VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

bron: VNG

Op een juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. Om hen daarbij te ondersteunen heeft VNG het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten opgesteld. (april 2012)

Het VNG Model AIv voldoet aan de regels in de Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen. Belangrijk is dat het VNG Model AIv rekening houdt met de belangen van gemeenten en opdracht-nemers. Minder vragen en onderhandelingen leiden voor beide partijen tot lastenverlichting.

Bij het VNG Model AIv zit een toelichting. De toelichting dient als handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om het VNG Model AIv te kunnen toepassen bij de inkoop van leveringen en diensten.