Regeling van 23 juni 2016 tot wijziging modellen eigen verklaring

Op 30 juni 2016 is de Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 juni 2016 tot wijziging van de Regeling modellen eigen verklaring in de Staatscourant gepubliceerd. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument vervangt het model eigen verklaring.