Handreikingen architectenbranche

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van architectuuropdrachten.

 • Kompas light architectendiensten is de digitale handleiding voor het aanbesteden van architectendiensten. Deze handleiding is in 2013 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal en in 2016 geactualiseerd als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016. KOMPAS light Architectendiensten is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. (februari 2017)

 • bron: Architectuur

  KOMPAS light Design Build is de digitale handleiding voor het aanbesteden van Design Build-opdrachten. Deze handleiding is in 2016 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal. KOMPAS light Design Build is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. (februari 2017)

 • KOMPAS light Prijsvragen is de digitale handleiding voor het uitschrijven van ontwerpwedstrijden. Deze handleiding is in 2013 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal en geactualiseerd conform de op 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012. KOMPAS light Prijsvragen beoogt een handzaam instrument te zijn dat bijdraagt aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap en een gezonde bouwcultuur in Nederland. (februari 2017)

 • bron: BNA

  Architectenselecties zijn op veel manieren op te zetten. Maar welke vorm de opdrachtgever ook kiest, deze vorm van marktwerking is pas effectief als er goede afstemming is tussen vraag en aanbod. Daarvoor moet het aanbod onderling goed te vergelijken zijn en dat kan alleen met een uitgebalanceerde uitvraag. Zo'n uitvraag voldoet aan de verplichtingen uit de Gids Proportionaliteit en beperkt de tenderkosten aan de zijde van de architecten. BNA heeft hierover een richtlijn opgesteld. (februari 2017)

 • Het rapport Tussen de regels, beter aanbesteden van architectuuropdrachten is het resultaat van een quick scan en richt zich steekproefsgewijs op openbaar aangekondigde 'traditionele' architectenselecties. Het onderzoek concentreert zich op ervaren publieke opdrachtgevers en adviseurs die veel architectenselecties voor publieke opdrachtgevers begeleiden, en die tussen 1 april 2013 en 1 juni 2015 regelmatig aanbestedingen van architectendiensten hebben aangekondigd: het Rijksvastgoedbedrijf / Rijksgebouwendienst, de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, ICSadviseurs en HEVO adviseurs. (mei 2016)

 • De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is een regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten.  (juli 2013)

 • Om bij te dragen aan de gedachtevorming over de toekomst van het architectuurbeleid in Nederland en haar rol daarbij, geeft Architectuur Lokaal in deze publicatie aan waarom de overheid zou moeten investeren in bouwcultuur en welke bijdragen Architectuur Lokaal daaraan kan leveren. Daartoe zijn leerzame ervaringen in kaart gebracht, gebaseerd op een terugblik op twintig jaar ervaring met architectuurbeleid en opdrachtgeverschap. (augustus 2011)

 • bron: BNA

  BNA en NLPB hebben een nieuw manifest uitgebracht ter vervanging van het Manifest Verantwoord maatschappelijk aanbesteden. (november 2012)

 • bron: BNA

  In één oogopslag kunt u met dit document zien in hoeverre de DNR 2011 verschilt van de DNR 2005.