Handreikingen betaalautomaten en afrekensystemen

Diverse handreikingen met betrekking tot afrekensystemen en betaalautomaten

  • Voor het vinden van een geschikt afrekensysteem of betaalautomaat kunt u gebruik maken van de online keuzehulp checkout.nl. Checkout.nl biedt een overzicht van de beschikbare afrekensystemen en betaalautomaten die in Nederland te koop zijn.

  • Het doel van het document is om de norm te beschrijven voor afrekensystemen die in aanmerking komen voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Afrekensystemen met het KBA geven een juist, volledig en blijvend betrouwbaar inzicht in de geregistreerde transacties en handelingen. (maart 2017)

  • In dit document wordt de norm beschreven voor afrekensystemen die in aanmerking komen voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. Het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem bevordert de bouw en de installatie van afrekensystemen die gegevens van transacties controleerbaar juist en volledig registreren, betrouwbaar bewaren en inzichtelijk rapporteren. Afrekensystemen met het keurmerk geven een juist, volledig en blijvend betrouwbaar inzicht in de geregistreerde transacties en handelingen. (maart 2017)

  • Het doel van de Zelfbeoordeling Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is om aan de hand van de beschrijving van maatregelen die in het afrekensysteem zijn genomen, vast te stellen of het afrekensysteem in aanmerking komt voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. (maart 2017)

  • In de brochure leest u meer over de belangrijkste kassasystemen en de eisen aan de administratie. (september 2013)

  • In deze brochure staan aanwijzingen hoe een administratie ingericht moet worden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. (september 2013)