Handreikingen contractvervoer

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van contractvervoer.

  • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft in samenwerking met diverse belanghebbenden een modelbestek opgesteld voor de aanbesteding van doelgroepenvervoer. Het modelbestek is bedoeld als handreiking aan individuele opdrachtgevers (of samenwerkingsverbanden) bij een aanbesteding voor doelgroepenvervoer. (februari 2017)

  • Maar al te vaak worden inkopers pas vlak voor een aanbesteding bij het inkoopproces betrokken. Hun taak is dan te regelen wat besloten is. Het is belangrijk dat inkopers al voor het begin van de aanbesteding met beleidsmakers om tafel zitten. (december 2014)

  • In dit rapport draait het om het aspect 'duurzaamheid' in de aanbesteding (en uitvoering) van leerlingenvervoer. Dit rapport vormt daarmee een aanvulling op en nadere uitwerking van het KpVV Handboek 'Professioneel aanbesteden leerlingenvervoer' van mei 2013, paragraaf 4.1.5 "Duurzaamheid". Tevens is dit rapport een nadere uitwerking van het document Duurzaam Inkopen: Criteria document Leerlingenvervoer (en gym-/zwemvervoer). In dit rapport wordt eerst het aspect duurzaamheid in (aanbesteding van) leerlingenvervoer afgebakend. Vervolgens worden per fase in het aanbestedingsproces nadere aanbevelingen gedaan om duurzaamheid handen en voeten te geven. (april 2014)

  • Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten omdat dit soort vervoer per 1 januari 2015 wordt gedecentraliseerd. (december 2013). 

  • Een handreiking aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om betere afspraken te maken over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Update van het handboek Professioneel aanbesteden leerlingenvervoer uit 2009. (juni 2013)

  • Handboek voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om betere afspraken te maken over de kwaliteit van het vervoer. (mei 2013)

  • Een handreiking aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om betere afspraken te maken over de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer. (oktober 2009)