Onderzoeken vervoer

Diverse rapportages over vervoer.

 • Een onderzoek naar gemeentelijke vervoersaanbestedingen 2016/2017: Doelgroepenvervoer en eigen wagenpark. (november 2017)

 • bron: PlusOV

  In opdracht van PlusOV heeft de Cissonius Groep een quickscan uitgevoerd. Deze richt zich op de problemen in het doelgroepenvervoer door PlusOV binnen de regio Stedendriehoek van 21 augustus tot 15 september 2017. Het gaat om de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. (oktober 2017)

 • In opdracht van de ministeries van I&M en VWS heeft MuConsult verzocht onderzoek te doen naar de stand van zaken inzake de integratie van het doelgroepenvervoer en de mogelijkheden om deze integratie te bevorderen.  (november 2016)

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verzocht om de huidige regelingen en gebruikscijfers in het doelgroepenvervoer in kaart te brengen. Voorts is een inzicht in de ontwikkelingen op de middellange termijn gewenst. Deze notitie voorziet hierin. (november 2016)

 • Natuur & Milieu heeft onderzoek laten doen naar het duurzaam inkopen van vervoer door gemeenten in de periode juni 2015 t/m juni 2016. Gemeentelijke vervoersaanbestedingen (WMO-, leerlingenvervoer en eigen wagenpark) zijn belangrijk voor de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. De gemeenten kunnen door het gezamenlijke inkoopvolume een belangrijke aanjager zijn van groene groei en innovatie. De benchmark eindigt met aanbevelingen en enkele best practices. (oktober 2016)

 • In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner's curse. Kosten die grotendeels vast zijn, en niet-beïnvloedbare fluctuerende volumes, vormen een wezenlijk risico voor vervoerders dat vooraf tijdens een aanbestedingsprocedure ingeschat en gewaardeerd moet worden. Vervoerders die deze risico's positief inschatten, hebben een grotere kans de aanbestedingsprocedure te winnen en een grotere kans op een onrendabele exploitatie van het contract. (oktober 2016)

 • Gemeenten en provincies hebben zichzelf (vrijwillig) als doel gesteld om vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam in te kopen. In het onderzoek Goed (Aan)Besteed? is bekeken in hoeverre gemeenten erin slagen om vanaf 2015 hun mobiliteit 100% duurzaam in te kopen. Daarvoor zijn onder meer alle beschikbare openbare aanbestedingen uit de eerste helft van 2015 voor het eigen wagenpark, het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer onderzocht. (november 2015)

 • bron: KNV Taxi

  Deze visie is geschreven vanuit de ambitie om de taxibranche volwaardig onderdeel uit te laten maken van het mobiliteitsaanbod. De taxi is er nu nog vooral voor speciaal vervoer en de branche bevindt zich bedrijfseconomisch in de problemen. Rendementen staan onder druk en kwaliteit wordt onvoldoende gewaardeerd. De sector zit in zwaar weer. Voor KNV Taxi de aanleiding om deze visie te ontwikkelen en in te gaan op ontwikkelingen die noodzakelijk zijn om mee te gaan met veranderende mobilteispatronen. (oktober 2015)

 • bron: PitPoint

  De doelstelling van het onderzoek was om vast te stellen in welke mate de overheid in de praktijk gebruikmaakt van doelgerichte aanbestedingscriteria om de CO2-uitstoot van openbaar busvervoer te reduceren. (december 2013) 

 • bron: PitPoint

  De doelstelling van het onderzoek is om vast te stellen in welke mate de overheid in praktijk gebruik maakt van prestatiegerichte aanbestedingscriteria om de CO2-uitstoot van contractvervoer te beperken. (juni 2013)