Praktijkvoorbeelden Contractvervoer

Praktijkvoorbeelden van duurzaam inkopen van Vervoer.

 

  • Vanaf het schooljaar 2012-2013 gaat het leerlingenvervoer in Venlo en Beesel op aard- en biogas rijden. Dit is het gevolg van een Europees aanbestedingstraject waarbij niet alleen is gekeken naar de prijs, maar ook naar het milieu. (2012) 

  • De gemeente Rotterdam heeft in de aanbesteding voor leerlingenvervoer voor de eerste keer expliciet gegund op het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving in plaats op alleen op de laagste prijs. (2011)

  • Gemeente Haarlem heeft het leerlingen- en zwemvervoer aanbesteed. Hierbij zijn milieu-eisen en wensen opgenomen en daarnaast is gevraagd te omschrijven welke maatregelen de inschrijver heeft getroffen op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. (2009)