Praktijkvoorbeelden uitzendbranche

Praktijkvoorbeelden uit de uitzendbranche.

  • bron: Ministerie van BZK

    Onder regie van categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid is in 2012 een nieuwe raamovereenkomst voor uitzendkrachten met Start People gesloten, onder meer voor een aantal diensten van de ministeries van Economische Zaken en Justitie en Veiligheid. Het contract bepaalt onder andere dat Start People mensen uit de social return doelgroep aanbiedt en plaatst. (november 2012)

  • bron: Ministerie van BZK

    De inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van uitzenden, detacheren of payroll voor de Rijksoverheid valt onder het categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid, onderdeel van de portfolio Organisatie en Personeel. Categoriemanager Jolanda Molenaar heeft in 2012 enkele nieuwe raamovereenkomsten voor flexibele arbeidskrachten (tot en met schaal 12) gesloten. Deze zijn bedoeld voor het ministerie van Economische Zaken (de oude LNV-onderdelen), de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Nederlands Forensisch Instituut en het kerndepartement van Justitie en Veiligheid. (november 2012)