Loket duurzaam GWW - Green Deal

Het Loket Duurzaam GWW faciliteert ondertekenaars van de Green Deal 2.0 bij het realiseren van hun doelstellingen.

Deelnemers

Dit virtuele loket wordt bemand door deelnemers van de Bouwcampus:

Taken Loket duurzaam GWW

Het Loket duurzaam GWW:

  • organiseert netwerkbijeenkomsten
  • beantwoordt korte vragen en zet vragen zo nodig door naar experts
  • haalt vraagstukken en good practices op bij deelnemende partijen
  • stelt aanpak, kennis, informatie en praktijkvoorbeelden beschikbaar via de website
  • organiseert afstemming tussen de instrumentenbeheerders van het ambitieweb, DuBoCalc, Omgevingswijzer en CO2-prestatieladder
  • ondersteunt de coördinatiegroep bij de dagelijkse uitvoering
  • beheert gezamenlijke financiën, stelt een jaarplan op voor de collectieve activiteiten
  • legt verbindingen naar andere gremia waarvoor de Aanpak duurzaam GWW van belang is
  • helpt bij het uitdragen van het gedachtengoed Duurzaam GWW.

Contact

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar info@pianoo.nl.
Heeft u specifieke vragen over de Green Deal DGWW 2.0? Neem dan contact op via info@duurzaamgww.nl.

 

 Logo Duurzaam GWW