Handreikingen incasso- en deurwaardersbranche

Diverse handreikingen op het gebeid van incassobureaus en deurwaarders.

  • bron: NVI

    Het Incasso Keurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen kan worden toegekend aan organisaties die incassodiensten uitvoeren in overeenstemming met de criteria die daaraan worden gesteld in dit incassokeurmerk. (mei 2015)

  • bron: KBvG

    De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft met Normen voor Kwaliteit een kwalitatieve standaard neergelegd waarin aandacht is voor het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening en voor het voeren van een goede bedrijfsvoering. In de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit zijn de normen beschreven. (maart 2010)