Onderzoeken incasso- en deurwaardersbranche

Diverse rapportages over de incasso- en deurwaardersbranche.

  • In april 2016 heeft de Rijksoverheid een Rijksincassovisie opgesteld. De visie heeft tot doel om overheidsinstanties meer samen te laten werken, zodat er beter rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van iemand met schulden. Het onnodig oplopen van schulden moet worden voorkomen en de visie dient te leiden tot een betere bescherming van de beslagvrije voet en een besparing op bijkomende kosten verbonden aan de inning van de vorderingen. De visie is geschreven vanuit het perspectief van de schuldenaar. (april 2016)

  • Jaarlijks publiceert Intrum Justitie een onderzoek naar het betaalgedrag van consumenten in Europa.  Met onderstaande link kunt u het rapport kosteloos downloaden.

  • bron: ABN AMRO

    In bijgevoegd document van de ABN Amro vindt u de stand van zaken en de vooruitzichten van de deurwaardersbranche. (mei 2012)

  • Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die  in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities zich melden voor verhaal van hun vordering. (maart 2012)