Onderzoeken maaisel en ander groenafval

Diverse rapportages over maaisel en ander groenafval

 • bron: BVOR

  Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden houtig materiaal vrij. Voor het grootste deel is dit snoeihout. Daarnaast ontstaat hout door de kap van bomen, wanneer deze ziek zijn of moeten wijken voor een andere gebiedsinrichting. Sinds een aantal jaren wordt dit hout voor een groot deel aangewend voor energieproductie. Door de waarde die het hout als brandstof vertegenwoordigt, is de afzet niet langer een kostenpost maar een opbrengst. Deze factsheet geeft tips aan bestuurders die via een aanbesteding ervoor wilen zorgen dat de afzet en verwerking van houtige reststromen bijdraagt aan hun beleidsdoelen op het gebied van klimaat, lokale economie, innovatie, enzovoort (april 2015)

 • bron: BVOR

  Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden groenafval vrij. Traditioneel wordt dit materiaal vooral door middel van compostering verwerkt. Andere, innovatieve, verwerkingsopties staan echter volop in de belangstelling. Deze factsheet geeft tips aan bestuurders die door een aanbesteding ervoor willen zorgen dat de afzet en verwerking van groenafval bijdraagt aan hun beleidsdoelen op het gebied van de circulaire economie, klimaat, innovatie, enzovoort (april 2015)

 • bron: BVOR

  Bij het beheer van de openbare ruimte komen grote hoeveelheden gras vrij. Gras vormt een potentieel interessante bron van biobased grondstoffen en energie. Zo staat biogasproductie uit gras al volop in de belangstelling (vergisting). Ook vinden de nodige ontwikkelingen plaats rond het winnen van vezels en eiwitten uit gras. Deze factsheet geeft tips aan bestuurders die door een aanbesteding ervoor willen zorgen dat de afzet en verwerking van groenafval bijdraagt aan hun beleidsdoelen op het gebied van de circulaire economie, klimaat, innovatie, enzovoort (april 2015)

 • bron: RVO

  Onderstaand onderzoek gaat in op de oorzaken van de beperkte inzet van grassen voor vergisting en op eventuele oplossingsrichtingen hiervoor. Daarnaast is in deze studie gekeken naar onderbenut potentieel bij substraten uit de agri-food industrie. (maart 2014)