Inkopen ICT

Deze pagina is speciaal bedoeld voor aanbestedende diensten die ICT inkopen. ICT-projecten worden vaak te laat, te duur en niet volgens de gemaakte afspraken opgeleverd. Aanbestedende diensten hebben regelmatig onvoldoende kennis van de markt en van de te leveren producten en diensten. De ICT-markt is continu in beweging en de technologische ontwikkelingen volgen elkaar zeer snel op. Daardoor verandert voortdurend de inkoopbehoefte van de aanbestedende diensten. Inkopers vinden het mede daarom lastig de opdracht te beschrijven en specificaties op te stellen, die technische specificaties zijn vervolgens beperkt houdbaar.

toegelicht_ict.jpgInkopen van ICT toegelicht
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie, de technologie waarmee computersystemen, netwerken, databanken, websites en software worden ontwikkeld en onderhouden. ICT is een vakgebied dat zich aldus bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. De inkoop van ICT is een complexe wereld, waarbij de technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. In dit gedeelte treft u een toelichting aan op enkele belangrijke termen en onderwerpen die bij de inkoop van ICT van groot belang zijn voor het slagen van uw ICT-(inkoop)project, zoals projectmanagement, governance, architectuur, GDI en vendor lock-in.

ict.pngAan de slag met inkopen van ICT
Voor het bepalen van een inkoopstrategie is een goede basiskennis van de markt vereist. In Aan de slag met inkopen van ICT wordt ingegaan op strategische overwegingen en aandachtspunten binnen het inkoopproces. Hierbij spelen onder meer open standaarden, open source, de te kiezen aanbestedingsprocedure, algemene voorwaarden, inhuur van personeel, informatiebeveiliging, de wijze van specificatie en contractmanagement een rol.