Marktdossier ICT

De ICT-markt is erg breed - van multi-functionals tot maatwerk-software oplossingen. Het inkopen van ICT wordt, zowel in omvang als gewicht, steeds belangrijker. ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk en andere overheden. Dit marktdossier ICT beoogt inkopers te helpen bij de inkoop van ICT. Het dossier omvat de onderdelen: inkopen ICT, marktbeschrijving, handreikingen en onderzoek & ontwikkelingen. Het onderdeel Inkopen ICT gaat in op onderwerpen die van belang kunnen zijn voor ICT-inkoopproces (bijvoorbeeld open standaarden, open source, modelovereenkomsten ICT en contractmanagement ICT). De marktbeschrijving omschrijft de branche en geeft ontwikkelingen en trends weer. (maart 2017)

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van (ICT-)overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is. 

  • Deze pagina is speciaal bedoeld voor aanbestedende diensten die ICT inkopen. ICT-...

  • De ICT-markt is erg breed, en omvat alles van multi-functionals tot maatwerk-software...

  • Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van ICT.

  • Diverse rapportages over ICT, Open Standaarden en Open Source Software