Handreikingen schoonmaak

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van schoonmaak. 

  • Dit whitepaper wil vanuit een zakelijke en pragmatische invalshoek het actuele probleem van in- en uitbesteden van diensten beschrijven. Zowel de afweging om over te gaan tot in- of uitbesteden als de manier waarop de implementatie daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt, is onderwerp van dit whitepaper. Daarmee wil de commisie Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche in het belang van alle betrokken partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemer en adviesbureaus) met als invalshoek verantwoordelijk marktgedrag en voldoende ruimte voor sociaal beleid, een handreiking bieden. (januari 2016)

  • bron: PIANOo

    De markt voor schoonmaakdienstverlening werd de afgelopen jaren gedomineerd door minder vertrouwen en steeds lagere prijzen. Dit leidde tot grote onvrede op de markt, met als gevolg stakingen van personeel. PIANOo signaleerde ook bij overheidsinkopers onvrede over deze negatieve spiraal en organiseerde samen met OSB een aantal Marktontmoetingen. Overheidsinkopers en facilitair managers van schoonmaakbedrijven spraken hierbij open met elkaar over de knelpunten in aanbestedingsprocedures en mogelijke oplossingen daarvoor. (mei 2012)

  • bron: PIANOo

    Inleiding