Sociaal Domein

Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen In dit marktdossier vindt u informatie over diverse  inkoopmethoden, opdrachtgeverschap,  de markt, het contractmanagement en actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Naast praktische informatie,  vindt u informatie in diverse vormen: publicaties, handreikingen, praktische tools en praktijkvoorbeelden.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is. 

Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein
Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met het 'Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein' van PIANOo. Wij helpen u graag verder. Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein