Sociaal Domein

Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen In dit marktdossier vindt u informatie over diverse inkoopmethoden, opdrachtgeverschap, de markt, het contractmanagement en actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Naast praktische informatie,  vindt u informatie in diverse vormen: publicaties, handreikingen, praktische tools en praktijkvoorbeelden.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is. 

Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein
Het kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein werkt vanuit de vraag van gemeenten. Heeft u een vraagstuk dat u wil voorleggen? Neem dan contact met ons op. Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein