Sociaal Domein

Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen In dit marktdossier vindt u informatie over diverse  inkoopmethoden, opdrachtgeverschap,  de markt, het contractmanagement en actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Naast praktische informatie,  vindt u informatie in diverse vormen: publicaties, handreikingen, praktische tools en praktijkvoorbeelden.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is. 

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met het 'Kennisloket inkoop sociaal domein' van PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo 

Kennisloket inkoop sociaal domein
Gemeenten hebben aangegeven brede ondersteuning te willen bij het oplossen van de vele vraagstukken met subsidiering en inkoop. De bij het sociaal domein betrokken departementen BZK, VWS en vanuit de gemeenten Netwerk Directeuren Sociaal Domein zien het belang van een goede ondersteuning in de vorm van een kennisloket sociaal domein, waar gemeenten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en specifieke expertise. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden is gevraagd een kennisloket inkoop sociaal domein in te richten.