Handreikingen verhuisbranche

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten met betrekking tot de verhuisbranche. 

  • bron: Organisatie voor Erkende Verhuizers

    De (Branche) Organisatie voor Erkende Verhuizers heeft een handreiking opgesteld voor aanbestedende diensten. Door de drempels voor inschrijving voor aanbestedingen niet onnodig hoog te maken, neemt de concurrentie toe waardoor de aanbestedende dienst kan rekenen op een grotere betrokkenheid en gedrevenheid van de betrokken keurmerkbedrijven en een betere prijs/kwaliteitsverhouding. In de handreiking staan 8 praktische tips om dat te bereiken. Tevens vindt u in de handreiking voorbeeldbestekteksten. (mei 2015)