Metrokaart sociaal domein (FAQ)

Deze metrokaart geeft antwoord op veelgestelde vragen over inkopen binnen het sociaal domein. De metrokaart gaat in op algemene vragen zoals Welke instrumenten heeft u als gemeente ter beschikking? Maar ook op meer specifieke vragen over bijvoorbeeld Wat is een Open House? Op deze en andere veelgestelde vragen vindt u een antwoord via de Metrokaart sociaal domein (FAQ). (november 2017)

Metrokaart sociaal domein (FAQ)