Metrokaart wijziging Aanbestedingswet 2012 (FAQ)

Deze metrokaart geeft antwoord op veelgestelde vragen over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. De metrokaart gaat in op algemene vragen zoals welke regels zijn vanaf wanneer van toepassing? en Hoe zit het met overgangsbepalingen? Maar ook op meer specifieke vragen over bijvoorbeeld het verplicht gebruik van TenderNed en de toepassing van het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten. PIANOo werkt de kaart periodiek bij op basis veelgestelde vragen bij het Vragenloket. (juli 2016)