Wat zijn de drempelbedragen?

Antwoord: 

De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De drempelbedragen voor de periode 2018-2019 vindt u hier. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Dossier: Drempelwaarden Europees aanbesteden

Icoon metrokaart lijn 2Terug naar de metrokaart