Wat zijn prestatie-indicatoren?

Antwoord: 

Het management van een organisatie heeft doelstellingen die zij moet behalen om haar taken goed uit te voeren. Met prestatie-indicatoren meet men of de doelstellingen zijn gehaald. De prestatie-indicatoren kunnen kwantitatief zijn, bijvoorbeeld “een besparing van 5% op de inkoopkosten” of kwalitatief, bijvoorbeeld “95% van de inkooporders is gebaseerd op een overeenkomst opgesteld door de eigen organisatie”.

Voor inkoop zijn de prestatie-indicatoren onderdeel van het inkoopbeleid. In dit beleid staan strategie, doelstellingen, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren van de inkoopfunctie beschreven. Om de prestatie-indicatoren als betrouwbare meetpunten te gebruiken, moeten ze zijn afgestemd op de strategie, doelstellingen en succesfactoren.

Icoon metrokaart lijn 7  Terug naar de metrokaart