Afbeelding
 
PIANOo-alert nr. 286

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.

Quickscan naar duurzaamheid in dijkversterkingsprojecten
Op de Markt- en Innovatiedag Waterschappen 2017 is de quickscan Duurzaamheid in (de uitvraag van) HWBP-projecten gepresenteerd. Dit door het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Vereniging van Waterbouwers en Tauw...
Lees verder
Instituut Fysieke Veiligheid en gemeente Almere genomineerd voor KoopWijsPrijs
Zowel de gemeente Almere als het Instituut Fysieke Veilgheid (IFV) zijn genomineerd voor de KoopWijsPrijs. De KoopWijsPrijs is door de Rijksoverheid, mede op verzoek van de Tweede Kamer, in het leven geroepen om...
Lees verder
Toelichting standpunt kabinet inzake EU-voorstellen ter verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa
Diverse kamerleden hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld over het standpunt van het kabinet inzake de nieuwe EU-voorstellen, waaronder het voorstel tot verbetering van de...
Lees verder
SBIR, wat is dat?
In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet de overheid vaker wil laten optreden als 'Launching Customer' om innovatie aan te jagen, en vaker gebruik wil laten maken van SBIR. Maar wat is SBIR?
Lees verder
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een tweetal nieuwe adviezen gepubliceerd: Publiek vervoer, transparantie en proportionaliteit.
Lees verder
Samenwerking gemeenten bespaart geen geld
Samenwerking tussen gemeenten heeft van 2005 tot en met 2013 een grote vlucht genomen. In die periode verviervoudigden de uitgaven via gemeentelijke samenwerking tot ruim 8 miljard euro per jaar. Anders dan gedacht...
Lees verder
Quick scan aanbesteding Forensische zorg
Minister Dekker van Jusitie en Veiligheid heeft als reactie op de Quick scan aanbesteding forensische zorg een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De quick scan geeft een kritisch oordeel over de voorgenomen manier...
Lees verder
Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 48
In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
Lees verder
Slimmer, sneller en beter met behulp van het DeEscalatie- en Communicatiemodel
De markt vraagt naar een ontwikkeling in de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Van de nadruk op het contract naar de nadruk op contact én naar een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en...
Lees verder
Nieuwe ondertekenaars Green Deal Duurzaam GWW 2.0
Op 27 november 2017 zullen zeven nieuwe partijen een handtekening zetten onder de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Daarmee is groep van ondersteuners, uitdragers en uitvoerenden van deze deal een...
Lees verder
Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 47
In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
Lees verder
Jaar cel geëist tegen oud-NS-topman Timo Huges om fraude bij aanbesteding
Oud-NS-topman Timo Huges hangt een celstraf van 12 maanden boven het hoofd omdat hij leiding zou hebben gegeven aan de fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Dat bleek vandaag tijdens een...
Lees verder
Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer
De verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark komt amper van de grond. Minder dan een kwart van de gemeentelijke aanbestedingen (24 procent) voldeed in 2016 en 2017 aan de landelijke criteria voor duurzame inkoop....
Lees verder


Lees verder 
In de spotlight

Biobased inkopen op de kaart
PIANOo heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biobased inkoop initiatieven op de kaart gezet. Op deze kaart ziet u pilots en...
Lees verder


Gebruik biobased materialen: van pilot naar mainstream
Partijen in Noord-Brabant lijken een oplossing gevonden te hebben om het inkopen van biobased materialen in de openbare ruimte van de grond te krijgen....
Lees verder
Nieuws voor de site?
Laat het ons weten! Neem contact op met de redactie via
webredactie@pianoo.nl

Aanmelden?
Wilt u iedere twee weken PIANOo-alert ontvangen?
Meld u aan voor PIANOo-alert

Afmelden?
Geen interesse meer in PIANOo-alert?
Meld u af voor PIANOo-alert